Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Wybory ZKP

Na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

zwołuje

XX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,

który odbędzie się 3 grudnia 2016 roku o godz. 11:00

w audytorium s. 204 i s. 205 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

w Gdańsku Oliwie, przy ul. Bażyńskiego 4 (obok Hali Olivia).

 

Porządek obrad XX Zjazdu Delegatów ZKP (projekt)

9:00 - Msza Święta w Archikatedrze Oliwskiej

od 10:00 – rejestracja delegatów (na podstawie dowodów osobistych).

11:00 – rozpoczęcie obrad Zjazdu.

 1. Otwarcie XX Zjazdu Delegatów ZKP.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Wybór prezydium XX Zjazdu Delegatów ZKP.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Zjazdu Delegatów ZKP.
 5. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 6. Wybór Komisji:
  1. mandatowo-wyborczej,
  2. uchwał i wniosków,
  3. skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie uchwały nadania godności członka honorowego prof. Józefowi Borzyszkowskiemu.
 8. Przyjęcie uchwały nadania godności członka honorowego Janowi Wyrowińskiemu.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Naczelnej i Prezesa z kadencji 2013-2016.
 10. Przedstawienie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z kadencji 2013-2016 oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej i Prezesa Zrzeszenia za kadencję 2013-2016.
 11. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z kadencji 2013-2016.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie:
  1. sprawozdania Rady Naczelnej i Prezesa z kadencji 2013-2016,
  2. sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z kadencji 2013-2016,
  3. sprawozdania Sądu Koleżeńskiego z kadencji 2013-2016,
  4. absolutorium dla Rady Naczelnej i Prezesa za kadencję 2013-2016.
 14. Wybór Prezesa Zrzeszenia.
 15. Dyskusja programowa.
 16. Przyjęcie uchwały zjazdowej.
 17. Wybór członków Rady Naczelnej.
 18. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
 19. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie XX Zjazdu Delegatów ZKP.

___________________________________________________________________

Linki do dokumentów:

Protokół z XIX Zjazdu Delegatów ZK-P

Regulamin obrad XX Zjazdu Delegatów ZK-P

Sprawozdanie Rady Naczelnej i Prezesa za kadencje 2013-2016 ZK-P

Sprawozdanie za kadencję 2013-2016 Głównej Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie za kadencje 2013-2016 Fundacja Wydawnitwo ZK-P

Sprawozdanie za kadencję 2013-2016 KUL

Sprawozdanie za kadencje 2013-2016 Klub Wanoznik

Sprawozdanie za kadencję 2013-2016 Sądu Koleżeńskiego

 

 

Uchwala nr 9 z dnia 5.12.2015 ws zwolania zjazdu delegatow.doc

 

Szanowni Delegaci na XX Zjazd ZKP!

Lubòtny Drëchnë i Drësze,

 

Serdecznie zapraszam na XX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który odbędzie się 3 grudnia 2016 roku (sobota) o godz. 11:00 w audytorium s. 204 i s. 205 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 4 (obok Hali Olivia). Proponowany porządek Zjazdu w załączeniu.

Zjazd jak zawsze poprzedzi Msza św., która odprawiona zostanie o godz. 9:00 w Archikatedrze Oliwskiej przy ul. Bpa E. Nowickiego 5 w Gdańsku-Oliwie. Prosimy oddziały (o ile to możliwe) o wystawienie pocztów sztandarowych.

Bardzo proszę każdego o zapoznanie się z kompletem materiałów zjazdowych (sprawozdaniami za kadencję Prezesa i Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, projektem regulaminu obrad i szeregiem innych informacji o podmiotach zrzeszeniowych), który udostępniony jest na stronie Zrzeszenia pod adresem www.kaszubi.pl w zakładce na głównej stronie „Wybory ZKP”. Oryginały dokumentów wyłożone są do wglądu w biurze Zrzeszenia. W razie trudności lub pytań proszę o kontakt z biurem Zrzeszenia (e-mail: biuro@kaszubi.pl, tel. 58 301 27 31) lub ze mną osobiście (e-mail: kasz.lukas@wp.pl, tel. 502 757 469).

Odbywający się co trzy lata Zjazd Delegatów jest ważnym wydarzeniem w życiu społeczności zrzeszonej – jej świętem. Delegaci po raz dwudziesty spotkają się i podsumują mijającą kadencję władz naczelnych naszej organizacji. Wybiorą władze na kolejną kadencję i wytyczą kierunki działań programowych na najbliższe lata.

Możemy mieć satysfakcję z osiągnięć społeczności zrzeszonej, które zmieniły obraz naszego regionu i umocniły jego pozycję w kraju. Możliwe było to dzięki zaangażowaniu wielu członków Zrzeszenia, jego sympatyków, przyjaciół i partnerów. Za okazane wsparcie wszystkim gorąco dziękujemy!

Liczę na Państwa obecność 3 grudnia na Zjeździe Zrzeszenia!

 

Prezes

Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Łukasz Grzędzicki

 


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą RN ZKP wszystkie oddziały Zrzeszenia są zobowiązane do przysyłania sprawozdań merytorycznych i finansowych oddziałów za poprzedni rok do biura ZKP do końca marca br. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej opis najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez oddział i listę członków oddziału. Oddziały, które nie przekazały sprawozdań prosimy o ich niezwłoczne przesłanie na adres biura ZKP.

Zebrania walne w oddziałach należy przeprowadzić pomiędzy 1 kwietnia a 20 października 2016 r. Po odbytym zebraniu przesłać należy wypełnioną Informację Wyborczą 2016 (informacja wyborcza 2016.doc) wraz z załącznikami:

 • listę członków oddziału
 • kopię sprawozdań
 • kopią listy obecności z zebrania 
 • sprawozdania za kadencję

Informacje te trafić powinny do biura ZKP do 7 listopada b.r.


Metoda odprowadzania składek obowiązująca w ZKP Uchwała nr 22 RN z 13.08.2008 w sprawie nowego systemu składkowego ZKP.pdf

Zasady wyboru delegatów na Zjazd 2016 Uchwała nr 10 RN z 5.12.2015 w sprawie zasad wyborów delegatów.pdf

Jak przeprowadzić zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału?


 

 

© Copyright 2005 - 2019 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.