Do poprawnego działania strony wymagane jest włącznenie obsługi javascript. Zmień to w opcjach Twojej przeglądarki i odśwież stronę.
Konkurs na kolędę kaszubską
Wejherowo, wtorek, 31 grudnia 2019

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę kaszubską

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Partnerzy: (organizatorzy I Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku): Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Centrum Kultury FREGATA.

Cele Konkursu:

1. Popularyzacja języka kaszubskiego poprzez tworzenie nowych utworów w języku kaszubskim.

2. Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich.

3. Pomnażanie dorobku kaszubskiej kultury muzycznej.

 

Zasady Konkursu:

 1. Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory.
 2. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z akompaniamentem (wystarczy opatrzyć linię melodyczną funkcjami harmonicznymi),  do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Organizatora, (teksty w załączeniu).  
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgodności akcentów muzycznych z akcentami właściwymi dla języka kaszubskiego – pliki z nagraniem właściwej   wymowy stanowią załącznik do Regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
 5. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania imienia i nazwiska Autora.

 6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2019 roku.

 7. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
 8. Zgłoszone do konkursu kompozycje będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora.
 9. Przewidywana nagroda główna wyniesie 1000 zł brutto.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 stycznia 2020 roku podczas I Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku. O przyznaniu nagród i terminie uroczystości zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury Konkursu.  Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
 11. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
 12. Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym oraz w celach edukacyjnych przez Organizatora. 
 14. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. do niniejszego regulaminu. 
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

 Potrzebne pliki, karty zgłoszeniowe oraz utwory muzyczne na: https://bit.ly/31URGWr

 

Kontakt:

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Działu Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
© Copyright 2005 - 2020 Portal Regionalny kaszubi.pl
Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Projekt graficzny: Iselin
Webmaster: Łukasz Makurat
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kliknij na to powiadomienie, aby je zamknąć.